แนวดนตรี SOUL & FUNK

ดนตรีแนว “โซล-ฟังก์ (SOUL & FUNK)” มีรากฐานมาจากดนตรีหลายๆ แนว โดยมีความโดดเด่นของดนตรีที่เน้นไปทางเสียงร้อง และเอื้อนอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนผิวดำ อีกทั้งยังมีการนำเอาไปผสมผสานกับ กีตาร์ กลอง โดยเฉพาะ “แนวทางการเล่นเบส” ที่มีเทคนิคการเล่นตัวโน้ตในคอร์ดโดดเด่นเป็นอย่างมาก เพื่อให้จังหวะมีความเด่นชัด กระชับ และลื่นไหล สร้างอารมณ์ให้ผู้ฟังได้เต้นตาม มีลักษณะตามความหมายของคำว่า ฟังก์ (funk) นั่นก็คือ “ดิบ ปนสนุก ปนกระตุก ปนเซ็กซี่ มีจังหวะ” ซึ่งนี่ก็ถือเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีที่โดดเด่น ซึ่งต่อมาเหล่านักดนตรีต่างเรียกมันว่า “ดนตรี ฟังก์ (Funk)” หรือ “โซล-ฟังก์ (SOUL & FUNK)”